Menu Content/Inhalt
Úvod
Informace pro diplomanty a bakaláře

Informace pro studenty 5 ročníku magisterského studia a 3. ročníku bakalářského studia týkající se způsobu odevzdání závěrečné práce, důležitých termínech a úkonech spojených s ukončením studia a obhájením závěrečných prací

Celý článek...
 
Úvodní strana
Vítejte na stránkách Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Výuka

Zajišťujeme:Image

 • výuku kurzů mechaniky v bakalářském a magisterském studiu - Statika, Kinematika, Dynamika, Pružnost a pevnost I, Pružnost a pevnost II, Technická mechanika I, Technická mechanika II.
 • studijní programy specializace "Mechatronika" a "Inženýrská mechanika a biomechanika"
 • doktorské studium - možnost pokračování studia v doktorském programu a získání titulu PhD.

Vědecko-výzkumné zaměření

 • Click to see real size konstitutivní modely a mezní stavy pro speciální typy materiálů (částicové a vláknové kompozity, elastomery, lamináty)
 • pevnost a stabilita tenkostěnných prvků z kompozitních materiálů
 • numerická simulace vybraných technologických operací
 • dvouparametrová lomová mechanika
 • dynamika rotorových soustav
 • hluk a vibrace
 • modelování vlastností interaktivních dynamických soustav
 • výzkum a vývoj mechatronických soustav
 • biomechanika kosterně-svalové, srdečně-cévní a sluchové soustavy člověka

Click to see real sizeToto pracoviště je řešitelem projektu ESF číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0406 "Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství"
http://www.umt.fme.vutbr.cz/ESF
http://www.esfcr.cz/
Tento projekt je spolufinancován evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.
 
designed by www.madeyourweb.com